filtraciaГЕОТЕКСТИЛИ:

Правилно подбран нетъкан геотекстил поставен между два пласта задържа частиците им от смесване, като междувременно допуска почти свободно  водопреминаване в направление перпендукулярно на равнината на тъканта.

Свойството се обуславя от възможността да се задържат частиците и ефективността на хидравличния филтър и да се постигне дренаж с минимална загуба на налягане.

Геосинтетичните филтри са доказали своята рентабилност в:

  • Дренажни системи;

  • Ерозионен контрол;

  • Защита на речни корита;

  • Пътно и железопътно строителство.

Геосинтетичните дренажи успешно заместват минералните филтри.