razdelianeГЕОТЕКСТИЛИ:

Предпазват от смесване частиците от различните пластове, като по този начин запазват механичните и хидравличните им характеристики. Геотекстилите намаляват преминаването на частци от носещите пластове в земната основа, като по този начин запазват дебелината и цялостта на носещите пластове, увеличавайки живота на съоръжението.

Разделителните геотекстили  са се превърнали в стандартна практика при:

  • Строителство и рехабилитация на пътища;

  • Железопътно строителство;

  • Хидротехническо строителство;

  • Спортни игрища.

Разделителните геотекстили подобряват цялостната работа на строителните системи, в които са вложени и увеличават живота им.