izolaciaНадеждната изолация е в основата на продължителността и нормалната експлоатация на почти всеки инженерен обект от жилищни сгради през резервоари за питейна вода до хвостохранилища.

В зависимост от специфичните изисквания за гъвкавост, химическа и биологическа устойчивост, стабилност на размерите и якостни характеристики няколко основни вида геосинтетични мембрани намират приложение:

 • HDPE (Полиетилен висока плътност)
 • LLDPE (Полиетилен ниска плътност)
 • TPO, FPO(Термопластичен Полиоефин)
 • GCL (бентонитови геомембрани)

Правилно подбраните изолационни мембрани или системи гарантират безкомпромисна изолация на:

 • Депа за битови отпадъци и хвостохранилища;

 • Подземни нива;

 • Тунели;

 • Изкуствени езера и басейни;

 • Покриви;

 • Резервоари за вода, включитело питейна;

 • Басейни и канали.