zashtitaГЕОТЕКСТИЛИ:

Плътни механично свързани геотекстили и композити съставени от нетъкани геотекстили, подсилени с тъкани или с високоякостни нишки се използват за предпазване на изолационните мембрани от механични повреди по време на строителството и в експлоатация.

От основно значение за осъществяване на тази функция е дебелината на материала, но не трябва да се забравя и химическата устойчивост, във зависимост от конкретното приложение.

Геотекстилите предпазват изолационните мембрани в:

  • Депа за битови отпадъци и хвостохранилища;

  • Подземни изолации;

  • Тунелно строителство;

  • Изкуствени езера и басейни.