drenajГЕОТЕКСТИЛИ

Добре подбран нетъкан геотекстил със съответните физически, механически и хидравлични характеристики може да изпълни дренажна функция пренасяйки водата в равнината на тъканта, осигурявайки хоризонтален дренаж.

ДРЕНАЖНИ ГЕОКОМПОЗИТИ

Композит, съставен от високо пориозна полиетиленова сърцевина и един или два обвиващи геотекстила, който е с еквивалент на дренажен пласт от 20-30 см чакъл. Пориозната сърцевина гарантира голям дебит на водопреминаване в равнината, докато геотекстилите я запазват от запушване.

Площни дренажи често се комбинират с изолационни системи и работят в:

  • Покривни системи;

  • Депа за опасни и неопасни отпадъци;

  • Стени и подземни нива;

  • Тунели – отвеждане на водите от земния масив.

Геосинтетичните дренажи успешно заместват скъпите и трудоемки естествени дренажни материали.