Държава: България
Проект: Рекултивация на клетка 1
Период: 07.05.2014-15.06.2014
Обхват: Доставка и монтаж на дренажен геокомпозит