Държава: България
Проект: „Регионален център за управление на отпадъците – гр.Кърджали”
Период: 13.11.2014 – 18.12.2014
Обхват: Изграждане на клетка 1 и подпорна стена от габиони
 – Доставка и монтаж на геотекстил 2000 гр./м2
 – Доставка и монтаж на HDPE геомембрана 2,5 mm
 – Доставка на габиони от усукана мрежа