Държава: България
Проект: Рехабилитация на път ІІ-37 Пещера – Батак
Период: 24.03.2011÷03.09.2011
Обхват: Доставка и монтаж на геосинтетични материали
– РЕТ геомрежи за укрепване на земната основа
– Дренажен геотекстил 200 g/m²