Държава: България
Проект: Рехабилитация и уширяване на габарита на път ІІІ-9901
Период: 08.08.2012-28.11.2012
Обхват: Доставка, инженеринг и надзор на монтажа
 – Геокомпозит за армиране на асфалтова настилка 100/100 kN/m.