Държава: България, Никопол

Проект: „Път за достъп на тежка селскостопанска техника”

Период: 24.06.2020 – 17.07.2020

Обхват: Инженеринг доставка и монтаж на конструкцията

-Изкопно/насипни Земни работи и профилиране,

– Доставка и монтаж на тъкани геотекстили -3750m2

– Доставка и монтаж на геоклетъчна система – 3800м2