Държава: България
Проект: Капитален ремонт на Път Е-87 Бургас – Поморие-Слънчев бряг
Период: 20.06.2012-18.08.2012
Обхват: Доставка  на  геосинтетични материали
 – Тъкан геотекстил за армиране 20/20 kN
 – Нетъкан геотекстил за дренаж 200 гр./м2