Държава: България
Проект: Музейко – Детски научен център Америка за България (Научно – образователен детски център с развлекателна и обслужваща част), „Студентски град“, гр.София
Период: 20.11.2014 – 15.06.2015
Обхват: Усилване на подосновни пластове и площен дренаж
 – Доставка и монтаж на високоякостни тъкани геотекстили
 – Доставка и монтаж на дренажен геокомпозит