Държава: България
Проект: Корекция на коритото на река Глазне в участъка между гр.Банско и гр.Разлог
Период: 04.12.2014-21.01.2015
Обхват: Доставка на материали за изграждане на стена от габиони
 – Габиони
 – Геотекстил