Държава: България
Проект: Изграждане на армонасип и стена от комбо габиони
Период: 30.11.2013 – 15.03.2014
Обхват: Доставка и монтаж на:
 – комбо габиони
 – РЕТ 110/30 kN геомрежа