Държава: България
Проект: Изграждане на депо за ТБО на гр.Малко Търново
Период: 08.08.2014-15.10.2014
Обхват: Доставка и монтаж на долен изолационен екран.
 – Предпазен геотекстил под HDPE мембрана
 – HDPE 2mm геомембрана
 – Предпазен геотекстил над HDPE мембрана