Държава: България
Проект: Регионално депо за ТБО от общините Костинброд,
Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището
на с. Богьовци, местност Гоняреви падини.
Период: 04.08.2011÷03.09.2011

Обхват: Доставка и монтаж на долен изолационен екран:
– HDPE геомембрана  2мм
– Защитен геотекстил 800 g/m²
– Геотекстил 300 g/m²

Обект Регионално депо за ТБО от общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност Гоняреви падини е част от  приоритетния за България проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, съгласно действащите нормативни документи. Оператор на депото е публично-частното дружество „Костинброд ЕКо” АД, а за главен изпълнител на строително монтажните работи бе избрана „Кордеел България ЕАД.

Джи И Ес България от своя страна бе избрана за подизпълнител в частта доставка и монтаж на геосинтетични материали за долния изолационен екран.

За да посрещне изискванията за безопасно депониране на отпадъци, изолационният екран на клетката за твърди битови отпадъци и клетката за строителни отпадъци беше решен чрез: геоглинен екран, съставен от 2 пласта по 25 см уплътнена глина (k <10-9),  гладка HDPE мембрана 2мм и  геотекстил 800 гр/м2 с предпазваща функция. След направен пробен участък и изготвен от Джи И Ес България  технико-икономически анализ за скатовете бе избрано решение със двустранно структурирана мембрана, което да осигури безпроблемна работа на изолационния пакет.

Друго предизвикателство – „отмиване” на вече подготвения геоглинен екран на клетката за инертни отпадъци  бе решено  чрез геосинтетичен материал – монтиран беше геотекстил 300 гр/m² със съответно подбрани хидравлични  характеристики.