Държава: България

Проект: „Горен изравнител към МВЕЦ-Каменица”

Период: 24.04.2018 – 08.08.2018

Обхват: Цялостно изграждане на Водоема

-Изкопно/насипни Земни работи и профилиране,

-Конструкции – стом.бетонови работи

– Доставка и монтаж на геотекстил 800 гр./м2

– Доставка и монтаж на HDPE геомембрана 2,00 mm