Държава: България
Проект: Армонасипи, система от дренажни канавки, рекултивация на открити зони
Период: 02.11.2012 – 30.07.2015
Обхват: Проектиране, доставка и монтаж на геосинтетични материали
 – Тъкан геотекстил 65/65 kN
 – Дренажен геотекстил 200гр.
 – Бентонитова мембрана GCL – 4,5kg/m2
 – HDPE 2мм мембрана.