Новини

Новини
3009, 2020

Проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

By |септември 30th, 2020|Categories: Новини|

На 30.09.2020 г. “ДЖИ И ЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-25513-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ [...]

2901, 2020

Зелени покриви

By |януари 29th, 2020|Categories: Без категория|

НОВО! Дренажни геокомпозити за зелени покриви – красиво и екологично инженерно решение. Дренажните геокомпозити за зелени покриви представляват полимерни материали, съставени от полиетиленово ядро с висока плътност, термично свързано от едната или от двете страни с геотекстил. Ядрото осигурява преминаването на водата, а геотекстила предотвратява затлачването на сърцевината с почвени частици. Зелените покриви се предлагат в различни форми и [...]

2901, 2020

Дренажни системи

By |януари 29th, 2020|Categories: Новини|

НОВО! Линейни дренажни системи с дренажен геокомпозит - едно разумно инженерно решение, което щади природата и спестява време и пари. Дренажните геокомпозити представляват полимерни материали, съставени от сърцевина или ядро, каширано от едната или от двете страни с геотекстил. Ядрото осигурява преминаването на водата, а геотекстила предотвратява затлачването на сърцевината с почвени частици. Предимствата на дренажните геокомпозити пред традиционната [...]

2901, 2020

Карбонови нишки

By |януари 29th, 2020|Categories: Новини|

Джи И Ес България предлага материали от карбонови нишки, които намират широко приложение за усилване и укрепване на строителни конструкции и инфраструктурни съоръжения. Тези системи представляват съвкупност от карбонови (въглеродни) влакна и епоксидни лепилни смеси. Композитния материал притежава отлични характеристики дължащи се на качествата на карбоновите влакна – модул на еластичност Е = 220 ÷ 700 GPa и якост на опън [...]

Go to Top