мембранаМембраните от полиетилен висока плътност (HDPE) притежават изключителна химическа и ултравиолетова устойчивост и ниска пропускливост.

В различните приложения се използват мембрани с дебелини от 0,5-2,5мм и различна структура на повърхностите – гладки, грапави, комбинирани.

HDPE мембраните са надеждно и рентабилно решение, готово да посрещне и най-строгите изисквания за съхранение на опасни не-опасни вещества.

Областите на приложение включват:

  • Депа за битови отпадъци
  • Хвостохранилища
  • Изкуствени езера и лагуни
  • Аквакултури
  • Пречиствателни станции
  • Мини
  • Тунели
  • Утаители
  • Стоманени и стоманобетонни резервоари
  • Изолация на подземни нива
izolacia-color
drenaj-gray
razdeliane-grey
usilvane-gray
zashtita-gray