erozionen-kontrolМрежите за ерозионен контрол осигуряват защита от ерозия на всякакъв вид терени и почви. Биоразградимите рогозки се произвеждат от естествени материали (влакна от кокосов орех, юта, слама и др.) и осъществяват защита до 2-3 години след монтажа им като дават възможност за залесяване и естествена защита на откосите.

Синтетичните рогозки се произвеждат от полимерни материали и осигуряват дълготрайна защита гарантирайки лесен монтаж и рентабилни решения при ерозионни процеси.

Областите на приложение включват:

  • Защита на склонове
  • Рекултивация на сметища
  • Защита на речни или морски брегове
  • При залесяване и хидропосеви
  • Защитата от ерозия при канали
  • Възстановяване на нарушени терени
usilvane
zashtita-color
izolacia-gray
razdeliane-grey
drenaj-gray