geotekstiliНетъканите геотекстили типично се произвеждат чрез подреждане в еднородна мрежа на  нишки и последващото им  механично, химично или термично свързване.

Тъканите геотекстили се произвеждат чрез специфична технология на тъкане на високоякостни полиестерни, полипропиленови или поливинилакохолни нишки.

Нетъканите UV стабилизирани геостекстили в зависимост от начина на производство, съставящия материал (PP, PET) и теглото на м2 (100-2000 гр/м2) са ефективна оптимизация на много инженерни решения, водеща до намаляване на разходите и увеличаване на есплоатационния живот.

Тъканите геотекстили  предлагат високи номинални якости на скъсване (до 1500 kN/m) при ниски относителни удължения, комбинирани с  отлични характеристики на пълзене, микробиологична и химическа устойчивост.

Добре подбран геотекстил със съответните физически, механически и хидравлични характеристики изпълнява една или няколко от следните функции: филтрацяразделянеусилванедренаж, защита.

Областите на приложение включват:

  • Пътно и Железопътно строителство
  • Защита от ерозия
  • Подпорни стени
  • Временни Пътища
  • Фундиране в слаби почви
  • Корекции на реки
  • Усливане на слаби почви
  • Защита на морски и речни брегове
  • Дренажни системи
  • Защита от механична повреда
drenaj-color
filtracia-color
usilvane
zashtita-color
izolacia-gray