Тъкани, плетени или екструдирани геомрежи от различни основни материали (PP – полипропилен, PE – полиетилен, PET – полиестер, PVA – поливинил алкохол, Glass Fibers – стъклени нишки)  с различни покрития, осигуряващи по-висока химическа и биологическа устойчивост и стабилност на размерите.

Геомрежите се характеризират с високи номинални якости при скъсване, при малки относителни деформации и отлични характеристики на пълзене и химическа и биологическа устойчивост.  Доказано решение при строителство в слаби почви и изграждане на подпорни стени, намаляващо времето и разходите за строителство.

Областите на приложение включват:

  • Пътно строителство
  • Железопътно строителство
  • Рехабилитация на асфалтови настилки
  • Усилване на насипи
  • Изграждане на подпорни стени
  • Фундиране в слаби почви
usilvane
drenaj-gray
izolacia-gray
razdeliane-grey
zashtita-gray