Габионите са телени модули с правоъгълна форма и различни размери (стенички от тел, които се сглобяват на място). Запълват се с речен или кариерен камък с подходяща фракция, съобразена с растера на мрежата.
Образуват модулни конструктивни блокове, които предпазват от ерозия.
Телта се предпазва чрез повърхностна обработка с цинк, алуминиево-цинкова сплав, PVC покритие.

Габионите са алтернатива на традиционните стоманобетонни елементи. Предимствата им се крият във водопропускливостта, гъвкавостта, голямата дълготрайност и естетичния вид на конструкцията.

Предлагат се и във вариант с армираща мрежа, неразделна част от габиона, служеща за армиране на насипа зад габионната стена.

Областите на приложение включват:

  • Пътно строителство
  • Железопътно строителство
  • Подпорни стени
  • Корекция на речни корита
  • Контрол на ерозията
drenaj-color
usilvane
razdeliane-grey
izolacia-gray
zashtita-gray