Геосинтетичните бентонитови мембрани са изолационен продукт, съставен от естествен бентонит, запечатан между два геотекстила, чрез иглонабиване. Този процес осигурява надеждна връзка между геотекстилите и гарантира равномерно разпределение на бентонита и високи якости на срязване на мембраната.

Натриевият бентонит е естествен материал, който има свойството да набъбва многократно при хидратация, образувайки водонепропусклив слой с еквивалент на няколко метра уплътнена глинена. Геосинтетичните бентонитови мембрани носят предимството на бързия и лесен монтаж и контролираното качество при производство, достигайки и най-строгите нормативни изисквания за водоплътност.

Областите на приложение включват:

  • Депа за битови отпадъци
  • Хвостохранилища
  • Изкуствени езера и лагуни
  • Аквакултури
  • Пречиствателни станции
  • Утаители
  • Стоманени и стоманобетонни резервоари
  • Изолация на подземни нива
izolacia-color
drenaj-gray
razdeliane-grey
usilvane-gray
zashtita-gray