Джи И Ес България е фирма с профил услуги в сферата на геосинтетиката. Благодарение на натрупаните в продължение на 10-години технически познания и практически опит, Джи И Ес е  специализирана в областта на инженеринг, доставка и монтаж на всички видове геосинтетични материали.

Групата обединява своите знания и ресурси с цел предоставяне на своите клиенти на най-доброто  решение и точния продукт за реализацията му.

Предимства на работата с геосинтетични материали:

През последните 30 години геосинтетичните материали предлагат на строителството оптимизация на инженерни решения, осигурявайки  по-малко тегло, отличен контрол на качеството при производство в контролирана среда, лесна инсталация и по-малък обем строително монтажни работи. Геосинтетичните материали са доказали своята надеждност и рентабилност в редица приложения в инфраструктурното, екологичното, жилищното, промишленото и хидро – техническото строителството.

Предимства на работа с Джи И Ес:

Инженеринг

  • Квалифициран инжинерен екип и обмен на опит и идеи с другите членове на групата;

  • Познаване на нормативните изисквания и следене на новите тенденции в тази бързо развиваща се сфера;

  • Експертна оценка на  работния проект и конкретните изисквания към приложението и функцията на материала  и предлагане на оптимизация или алтернатива, ако такава е възможна.

Доставка

  • Директен контакт с  доставчиците, за осигуряване на точния продукт, съобразен с конкретното приложение и функция на геосинтетичните материали в строителството;

  • Преференциални цени за доставките на материали при най-конкурентните доставчици за всеки отделен проект. Джи И Ес България концентрира закупуването на материалите за цялата група, като по този начин осигурява ексклузивни условия на доставка при най-конкурентни цени.

Монтаж

  • Гъвкави екипи от сертифицирани съгласно европейските норми заварчици на термопластични покрития и водещ инженер;

  • Избор на подходяща технология и механизация за оптимално изпълнение в проектните срокове;

  • Висококачествени машини за заваряване, които гарантират висока производителност при стриктно спазване и на най-строгите нормативни изисквания;

  • Лаборатория за ежедневно изпитване на инсталираните количества;

  • Стриктно водене на проектна документация на положените и тествани количества в стандартизирани протоколи съгласно немският стандарт DVS и изискванията на  производителите на материалите.

Джи И Ес България е компетентен партньор в модерното строителство, който може да предложи запознаване с работния проект и изготвяне на препоръки на база опит и познаване на регулациите, избор и доставка на точните материали в кратки срокове, избор на оптимална технология и висококачествено изпълнение от начало до край на всеки проект, в който геосинтетичните материали са приложими.

За конкретна  информация разгледайте областите на приложение, материалите  и техните функции  или се свържете директно с наш специалист.

Нашата група

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви въпроси и оферти - +359 2 419 96 11

Джи И Ес България е фирма с профил услуги в сферата на геосинтетиката.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС