Джи И Ес България предлага материали от карбонови нишки, които намират широко приложение за усилване и укрепване на строителни конструкции и инфраструктурни съоръжения.

Тези системи представляват съвкупност от карбонови (въглеродни) влакна и епоксидни лепилни смеси. Композитния материал притежава отлични характеристики дължащи се на качествата на карбоновите влакна – модул на еластичност Е = 220 ÷ 700 GPa и якост на опън R = 3500 ÷ 5000 MPa.

Карбоновите системи предлагат елегантен и надежден начин за усилване на всякакви стоманобетонни и метални конструктивни елементи – колони, греди, плочи, зидове, комини и силози. Те предлагат решения на конструктивни проблеми, алтернативни на класическите методи за усилване.

Част от преимуществата на карбоновите системи са:

– Увеличават устойчивостта и дуктилността на конструктивните елементи
– Не натоварват допълнително конструкцията;
– Не променят геометрията на конструктивните елементи;
– Устойчиви са на агресивни среди и са негорими;
– Полагат се бързо и без мокри процеси;