НОВО! Дренажни геокомпозити за зелени покриви – красиво и екологично инженерно решение.

Дренажните геокомпозити за зелени покриви представляват полимерни материали, съставени от полиетиленово ядро с висока плътност, термично свързано от едната или от двете страни с геотекстил. Ядрото осигурява преминаването на водата, а геотекстила предотвратява затлачването на сърцевината с почвени частици.

Зелените покриви се предлагат в различни форми и размери като могат да бъдат монтирани на нови сгради или приложени към съществуващи покриви. Различават се два основни типа зелени покриви – екстензивни и интензивни.

Екстензивни зелени покриви– най-често срещаният тип зелени покриви. Характеризират се с тънък слой растителна среда; обикновено между 60mm и 120mm. дълбочина. Основната им цел и функция е естетическа, като в същото време отвеждат дъждовните води и подобряват звуко и топлоизолацията. Достъпът до този тип покриви е ограничен с изключение на ежегодната му поддръжка. Поради тази причина, за вегетативния слой, се избират различни видове, издръжливи на суша растения, например – мъхове и тревисти растения. Не се предвиждат зони за отдих и разходка от пешеходци.

Интензивни зелени покриви – могат да бъдат опростени или усложнени в зависимост от желанията на клиента. Понякога нарични „покривни градини”, те най-общо казано се нуждаят от същите грижи като при традиционните градини. Интензивните зелени покриви се характеризират с дълбок слой растителна среда, обикновено от 150mm. до 1500mm. Поради тази причина разнообразието от растения за засаждане е доста по-голямо от това на екстензивните зелени покриви. Тези покриви могат да бъдат разглеждани като истински градини и да се озеленят с дървета, морави, цветни лехи и павирани площи. Единственото ограничение при озеленяването е в тежестта на системата и в структурата необходима да я издържи. Много от съвременните проекти включват зелени покриви и на приземните етажи, например над мазета или подземни гаражи.