НОВО! Линейни дренажни системи с дренажен геокомпозит – едно разумно инженерно решение, което щади природата и спестява време и пари.

Дренажните геокомпозити представляват полимерни материали, съставени от сърцевина или ядро, каширано от едната или от двете страни с геотекстил. Ядрото осигурява преминаването на водата, а геотекстила предотвратява затлачването на сърцевината с почвени частици.

Предимствата на дренажните геокомпозити пред традиционната призма от дренажен камък са следните:

–          замяна на дренажния камък с лек и удобен за работа листов материал;

–          обратния насип се извършва с наличната от изкопа почва;

–          намалени разходи за транспорт, полагане и обработка;

–          лесен монтаж, по-малко използване на работна ръка и тежка механизация;

–          опазване на околната среда, тъй като отпада нуждата от добиване, обработка и транспорт на речен чакъл.

Според добре установената световна практика и периодични наблюдения на голям брой изпълнени обекти най-подходящ за линеен дренаж e геокомпозита с твърдо, непрекъснато, двустранно касетирано ядро – Fildrain. Неговите предимства пред останалите видове геокомпозити се изразяват в следното:

–          Непрекъснатото ядро не позволява на водата да преминава от едната страна на дренажа към другата дори при наличие на повишено хидростатично или хидродинамично налягане. По този начин водата се отвежда по-бързо, отколкото с който и да било друг метод.

–          Няма изискване към материала, който се използва за обратен насип, следователно се насипва с почвата, изкопана от траншеята.

–          Улеснен монтаж поради по-голямата коравина на материала.

–          Материалът не е просто каширан от двете страни, а е увит така, че геотекстила не позволява проникване на почвени частици от горната страна, което е и слабото място на повечето дренажни геокомпозити.

–          Възможност за производство на геокомпозита с желана от клиента широчина, което елиминира фирите. Изборът на ширина на ролката е между 275 мм и 2200 мм.