GES Bulgaria
 
Усилване
Усилване

ГЕОТЕКСТИЛИ И ГЕОМРЕЖИ

Поставени под или между почвени пластове поемат опънни сили и така повишават механичните характеристики на почвата. Осигуряват по-благоприятно разпределение на напреженията и намаляват сляганията в резултат на загуба на частици на носещите пластове в напречно направление.

ГЕОКОМПОЗИТИТЕ  комбинират усилващото действие на високоякостните геомрежи с филтрационните свойства на геотекстилите.

ГЕОКЛЕТКЪЧНА СИСТЕМА 

Използването на геоклетки в подосновата и основата на пътищата увеличава значително носимоспособността им, което от своя страна заздравява и увеличава дълготрайността на пътната настилка.

Усливането с геосинтетични материали се е наложило в:

  • Пътно строителство;
  • Железопътно строителство;
  • Укрепване на откоси;
  • Естетически подпорни стени, покрити с растителност или декоративни елементи.

В много случаи усилването с геосинтетични материали може да замени напълно скъпите конструктивни мерки като подмяна на почви с ниска носимоспособност или насипване с почви с по-висока носимоспособност от депо.

   
GES Bulgaria. Всички права запазени.