GES Bulgaria
 
Изолация
Изолация

Надеждната изолация е в основата на продължителността и нормалната експлоатация на почти всеки инженерен обект от жилищни сгради през резервоари за питейна вода до хвостохранилища.

В зависимост от специфичните изисквания за гъвкавост, химическа и биологическа устойчивост, стабилност на размерите и якостни характеристики няколко основни вида геосинтетични мембрани намират приложение:

 • HDPE (Полиетилен висока плътност)
 • LLDPE (Полиетилен ниска плътност)
 • TPO, FPO(Термопластичен Полиоефин)
 • GCL (бентонитови геомембрани)

Правилно подбраните изолационни мембрани или системи гарантират безкомпромисна изолация на:

 • Депа за битови отпадъци и хвостохранилища;
 • Подземни нива;
 • Тунели;
 • Изкуствени езера и басейни;
 • Покриви;
 • Резервоари за вода, включитело питейна;
 • Басейни и канали.

 

   
GES Bulgaria. Всички права запазени.