GES Bulgaria
 
Дренаж
Дренаж

ГЕОТЕКСТИЛИ

Добре подбран нетъкан геотекстил със съответните физически, механически и хидравлични характеристики може да изпълни дренажна функция пренасяйки водата в равнината на тъканта, осигурявайки хоризонтален дренаж.

ДРЕНАЖНИ ГЕОКОМПОЗИТИ

Композит, съставен от високо пориозна полиетиленова сърцевина и един или два обвиващи геотекстила, който е с еквивалент на дренажен пласт от 20-30 см чакъл. Пориозната сърцевина гарантира голям дебит на водопреминаване в равнината, докато геотекстилите я запазват от запушване.

Площни дренажи често се комбинират с изолационни системи и работят в:

  •  Покривни системи;
  •  Депа за опасни и неопасни отпадъци;
  •  Стени и подземни нива;
  •  Тунели – отвеждане на водите от земния масив.

Геосинтетичните дренажи успешно заместват скъпите и трудоемки естествени дренажни материали.

   
GES Bulgaria. Всички права запазени.