GES Bulgaria
 
LLDPE мембрани
LLDPE мембрани

Мембраните от полиетилен ниска плътност (LLDPE) притежават изключителна химическа и ултравиолетова устойчивост, ниска пропускливост и голяма гъвкавост.

LLDPE мембраните имат по-голямо удължение при скъсване от HDPE мембраните, висока устойчивост на статично пробиване, и способност да издържат на многоосов товар, което ги прави приложими за съоръжения с големи разлики в сляганията.

Областите на приложение включват:

  • Хвостохранилища
  • Рекултивация на депа за битови отпадъци
  • Резервоари за питейни води

 

 

 

 

 

 

 

   
GES Bulgaria. Всички права запазени.