GES Bulgaria
 
Дренажни геокомпозити
Дренажни геокомпозити

Композит, съставен от високо пориозна полиетиленова сърцевина и един или  два обвиващи геотекстила. Сърцевината гарантира изключителен дебит на водопреминаване в равнината си при големи натоварвания, докато геотекстилите я предпазват от запушване с фини частици от почвата.

Дренажните геокомпозити имат еквивалент на дренажен пласт от 20-30см чакъл. Предимствата им са в значително по-малкото тегло, по-лесния, бърз и евтин монтаж.

 Областите на приложение включват:

  • Покривни системи
  • Строителство и рекултивация на депа за опасни и неопасни отпадъци
  • Подпорни стени
  • Хоризонтален дренаж в пътното и железопътното строителство
  • Тунели – отвеждане на водите от земния масив
  • Спортни игрища
  • Градини
   
GES Bulgaria. Всички права запазени.